Έγινε την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η προδημοσίευση τoυ νέου προγράμματος χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και το οποίο είχε ανακοίνωσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Σύμφωνα με την προδημοσίευση το ποσό της επιδότησης θα είναι 5.000€ και θα επιδοτεί μέχρι και το 100% της δαπάνης.

Προϋποθέσεις για την επιδότηση δημιουργίας Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η προδημοσίευση του προγράμματος τα ηλεκτρονικά καταστήματα που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Συμβατότητα με το πρότυπο WCAG 2.0 AA που θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε οι ιστοσελίδες να είναι προσβάσιμες από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 • Προσβάσιμο από φορητές συσκευές (περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive)
 • Λογισμικό Παραγγελιοληψίας
 • Ηλεκτρονικές Πληρωμές (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες)
 • Αποθήκη
 • Διαθέσιμο σε δύο γλώσσες

Πιθανόν επίσης να απαιτηθεί διασύνδεση με σύστημα ERP (λογιστικό – αποθήκη) για την άμεση έκδοση παραστατικών, συγχρονισμό των αποθεμάτων μεταξύ αποθήκης, φυσικού καταστήματος και e-shop κ.α.

Σίγουρα όπως και σε όλα τα αντίστοιχα προγράμματα θα προβλέπεται δημοσιότητα (ανάρτηση στην επιχείρηση και στο ηλεκτρονικό κατάστημα) για την χρηματοδότηση από την δράση αλλά και διατήρηση της επένδυσης σε λειτουργία για κάποια έτη.

Τέλος οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

Τι Χρηματοδοτεί το «e-λιανικό» – Επιλέξιμες Δαπάνες

Η δράση θα χρηματοδοτεί δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 18 Μαρτίου 2020 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στην δράση και αφορούν:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται
  και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών), Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Αξιολόγηση Αιτήσεων – Πληρωμή Επιδότησης

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση. Στην συνέχεια, καταβάλλεται σε αυτές ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τα 5.000,00€. Τέλος, διενεργείται πλήρης διοικητικός έλεγχος ορθότητας και υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου κάθε αίτησης για την οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης.

Τι χρειάζομαι για να αποκτήσω E-shop;

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έχει μία διεύθυνση όπως και τα φυσικά καταστήματα. Αυτή η διεύθυνση για τις ιστοσελίδες είναι το όνομα χώρου (domain name) και συνήθως έχει κατάληξη myshop .gr myshop .com ή και myshop .eu. Αν έχετε ήδη ένα όνομα χώρου κατοχυρωμένο (για τα emails ή κάποια ιστοσελίδα), το ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό ή ένα υποτομέα (subdomain) αυτού. Για παράδειγμα eshop . myshop .gr. Αν πάλι δεν έχετε κατοχυρώσει κάποιο όνομα χώρου ή επιθυμείτε κάποιο καινούργιο, τότε θα χρειαστεί να κάνουμε μία κατοχύρωση ελέγχοντας πρώτα ότι αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο.

Θα χρειαστείτε σε συνεργασία με τον λογιστή σας μία δήλωση στην εφορία για την έναρξη της σχετικής δραστηριότητας.

Θα χρειαστείτε μία σύμβαση με τράπεζα για ePOS ώστε να μπορείτε να δεχθείτε πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Σε περίπτωση που έχετε ταυτόχρονα και φυσικό κατάστημα ή άλλο κανάλι πώλησης (τηλέφωνο κ.α.), θα χρειαστείτε και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της αποθήκης και διασύνδεση του με το e-shop.

Φωτογραφίες των προϊόντων σας.

Θα χρειαστεί να κάνετε μία έρευνα αγοράς στις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς και μεταφορών ώστε να διαμορφώσετε την πολιτική αποστολών ή και επιστροφών καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Θα χρειαστείτε φιλοξενία (hosting) του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (ένας υπολογιστής που θα έχει όλη την πληροφορία – προϊόντα, φωτογραφίες κ.α. – και θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες του e-shop).

Τέλος θα χρειαστείτε μία Πολιτική Απορρήτου για το e-shop καθώς και την κατάλληλη υλοποίηση ώστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα να πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτό ήταν όλο, τώρα έχω E-Shop;

Ναι, αυτό ήταν όλο. Τώρα έχετε και εσείς το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και είστε έτοιμοι να κατακτήσετε την Ελληνική ή και την παγκόσμια αγορά.

ή μήπως δεν είστε ακόμα έτοιμοι;

Ο ανταγωνισμός τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο είναι τεράστιος. Ακόμα και αν το προϊόν σας είναι μοναδικό (παραγωγός ή χειροποίητες δημιουργίες), ο όγκος της πληροφορίας είναι τόσο μεγάλος που για να μπορέσετε να προσεγγίσετε τους υποψήφιους πελάτες χρειάζονται περισσότερα από το να αποκτήσετε ένα e-shop.

 • Ιστοσελίδα Φιλική προς τις Μηχανές Αναζήτησης

 • Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.α.)

 • Διαφήμιση

 • Παρουσία σε υπηρεσίες Σύγκρισης Τιμών ή Market Places (Skroutz, Best-Price κ.α.)

 • Γρήγορη & Αξιόπιστη Φιλοξενία

Ενδιαφέρομαι να αποκτήσω E-Shop μέσω ΕΣΠΑ

Η Pontemedia και οι συνεργάτες της έχοντας υλοποιήσει Ηλεκτρονικά Καταστήματα και Ιστοσελίδες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα μπορούν να σας προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του E-Shop, την διασύνδεση με το Εμπορικό Πρόγραμμα, την διασύνδεση με την τράπεζα, την φιλοξενία της ιστοσελίδας και την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παράλληλα σε περίπτωση που χρειάζεστε σύμβουλο χρηματοδοτήσεων ή και εμπορικό πρόγραμμα η Pontemedia διαθέτει αξιόπιστους συνεργάτες με τους οποίους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2221121761 ή στείλτε μας email στο info[at]pontemedia.com για να μάθετε περισσότερα.

Δείτε εδώ το αρχείο της προδημοσίευσης.