Εδώ και κάποια χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να βελτιώσει την προσβασιμότητα (φυσική και ηλεκτρονική) των ΑμεΑ έχει ορίσει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας για έργα που συγχρηματοδοτεί όπως είναι τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα στην Ελλάδα.

Έτσι σε κάθε έργο που αφορά ιστοσελίδα ή και ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχει η απαίτηση για τήρηση κατ’ ελάχιστο των προδιαγραφών WCAG 2.0 (AA). Η ίδια απαίτηση όμως ισχύει και για τις ιστοσελίδες των εταιρειών που χρηματοδοτούνται για άλλους σκοπούς καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι όλες οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν φυσική ή κατ’ ελάχιστο ηλεκτρονική πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Στην φυσική πρόσβαση προβλέπεται μεταξύ άλλων η οριζόντια ή/και κατακόρυφη προσβασιμότητα (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί τυφλών’,
ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.).

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ή δεν δύναται να υλοποιήσουν την φυσική προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν προσβάσιμη ιστοσελίδα σύμφωνα με το WCAG 2.0 (AA).

Η Pontemedia υλοποιεί ιστοσελίδες προσβάσιμες σε ΑμεΑ που πληρούν τις προδιαγραφές των προκυρήξεων του ΕΣΠΑ. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μία νέα σελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα συμβατό με το WCAG 2.0 (AA) καλέστε μας στο 2221121761.

Οι απαιτήσεις αυτές έχουν ως σκοπό να κάνουν προσβάσιμες τις ιστοσελίδες σε άτομα με προβλήματα όρασης, περιορισμένη όραση ή και άλλα, μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονοι πλοηγοί (browsers) ή και άλλες βοηθητικές συσκευές. Κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις έχουν να κάνουν με τα χρώματα των κείμενων, την αντίθεση των χρωμάτων, το μέγεθος της γραμματοσειράς, την ύπαρξη περιγραφής σε στοιχεία γραφικών, εικόνων και βίντεο αλλά και της δομής και σύνταξης του κώδικα.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τις προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ όπως περιλαμβάνονται σε προκηρύξεις ΕΣΠΑ.

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

  1. Συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”
  2. Στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C.

Προσβασιμότητα

Οι ιστοσελίδες που επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ πρέπει να υλοποιούνται ακολουθώντας τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα World Wide Web Consortium και ορίζονται μέσω του Web Accessibility Initiative.

Προτεραιότητες

Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας, που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο, που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

Προτεραιότητα 1

Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για το Διαδίκτυο, πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών, θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στο Διαδίκτυο.

Προτεραιότητα 2

Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για το Διαδίκτυο, καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Διαδικτύου.

Προτεραιότητα 3

Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για το Διαδίκτυο, μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Διαδικτύου.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

Συμμόρφωση

Τρία είναι τα οριζόμενα επίπεδα συμμόρφωσης:​​

Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: Όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 ικανοποιούνται

Επίπεδο Συμμόρφωσης «AA»: Όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 και 2 ικανοποιούνται

Επίπεδο Συμμόρφωσης «AAA»: Όλα ​​τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται

Για την δική σας ιστοσελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα συμβατό με το WCAG 2.0 (AA)