Διασύνδεση Wordpress E-Shop μέσω γέφυρας με Αποθήκη – Λογιστήριο (ERP) για την ενημέρωση τιμών, αποθέματος, αποστολή παραγγελιών και εισαγωγή νέων προϊόντων.