Η σχεδίαση και υλοποίηση των ιστοσελίδων βασισμένη στο Responsive Design κάνει το περιεχόμενο προσβάσιμο, καλαίσθητο και λειτουργικό σε όλες τις συσκευές (Desktops, Laptops, Smartphone και Tablets) και ανεξαρτήτως μεγέθους οθόνης.