Περιγραφή Έργου

Σχεδίαση και υλοποίηση της ιστοσελίδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Χαλκίδας.