Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Σχεδίαση και υλοποίηση της ιστοσελίδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Χαλκίδας.

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά