Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τάσος Γεωργιάδης

Το Ίδρυμα ξεκίνησε τη μεγάλη του αποστολή το 1999 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο. Πεποίθησή μας είναι ότι οι πολλοί μπορούν να βοηθήσουν τον έναν. Η κινητοποίηση των πολλών μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική.

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά