Υλοποίηση Blog Δημήτρης Μάγγος - Hairstylist

Κατασκευή προσωπικού blog του Δημήτρη Μάγγου. Ο Δημήτρης Μάγγος είναι ιδιοκτήτης του Κομμωτηρίου Hair Group Saloon, International Redken Artist από το 2010 και εκπαιδευτής στα ΙΕΚ Praxis.

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά