Ιστοσελίδα της Κωσταντίνας Γκιβίση - Πολιτικού Μηχανικού

Ιστοσελίδα Πολιτικού Μηχανικού συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.0 AA ώστε να είναι προσβάσιμη σε ΑμΕΑ.

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά