Περιγραφή Έργου

Φ. Σταθόπουλος Volkswagen – AUDI, Χαλκίδα