Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται σε ειδικές αναστηλωτικές εργασίες, επισκευές και ενισχύσεις, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των εξελιγμένων μεθόδων και τεχνικών ενίσχυσης υφισταμένων κτιρίων.

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά