Ξύλινες Δημιουργίες - Νίκος Ελευθερίου

Η εταιρεία Ξύλινες Δημιουργίες Νίκος K.Ελευθερίου είναι η συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Ν. Ελευθερίου η οποία ξεκίνησε το 1982 στη Χαλκίδα και αναλαμβάνει ξύλινες κατασκευές και ανακαινίσεις σε κάθε επαγγελματικό χώρο ή όπου αλλού απαιτούνται ξύλινες εφαρμογές.

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά