Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα e-shop μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς διασύνδεση με κάποιο λογιστικό πρόγραμμα (ERP) ή και αποθήκη, αλλά και περιπτώσεις που η διασύνδεση των δύο συστημάτων είναι απαραίτητη.

Οι ιδιαιτερότητες της λειτουργίας (ύπαρξη φυσικού καταστήματος και αποθήκης) και των προϊόντων (περιορισμένο στοκ και πιθανότητα έλλειψης κωδικού στους προμηθευτές για νέα παραγγελία) οδηγεί συχνά στην ανάγκη για δημιουργία γέφυρας και online διασύνδεσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος και Αποθήκης.

Η διασύνδεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Εισαγωγή προϊόντων στο E-Shop από το εμπορικό πρόγραμμα
  • Συγχρονισμός/ ενημέρωση αποθέματος μεταξύ αποθήκης και E-Shop
  • Συγχρονισμός Τιμών και Εκπτωτικών Τιμών
  • Αποστολή Παραγγελιών από το E-Shop προς την αποθήκη/ λογιστήριο για διεκπεραίωση και τιμολόγηση παραγγελίας

Η Pontemedia σε συνεργασία με το εμπορικό σας πρόγραμμα (θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες διεπαφές) υλοποιεί την διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την αποθήκη και το λογιστήριο σας. Μεταξύ των εμπορικών προγραμμάτων της Ελληνικής Αγοράς που έχουμε υλοποιήσει διασύνδεση με e-shop είναι τα Pylon ERP της EpsilonNet και Soft1 ERP της Softone.