Η εταιρεία μας, πέρα από την υλοποίηση ιστοσελίδων και e-shop, διαθέτει μακρά εμπειρία και σε έργα πληροφορικής ειδικών απαιτήσεων και προσαρμοσμένης ανάπτυξης.

Ενδεικτικά  σχετικά έργα που έχουμε αναλάβει, είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων για Startups αλλά και υλοποίηση εφαρμογών για φορητές συσκευές που διαλειτουργούν με τρίτα συστήματα ανάμεσα στα οποία και ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης (live TV overlays).

Στα έργα αυτά, αναλαμβάνουμε έναν ή και περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:

Επιχειρησιακός ή και τεχνικός σύμβουλος: Παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας τους να ορίσουν τις ανάγκες τους και να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνολογίες για την υλοποίηση των έργων τους.

Project management: Διαχειριζόμαστε όλα τα στάδια του έργου, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως την υλοποίηση και τη συντήρηση.

Custom development: Αναπτύσσουμε λογισμικό προσαρμοσμένο στις specific ανάγκες του κάθε πελάτη.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις λογισμικού που είναι αξιόπιστες, εύχρηστες και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η εταιρεία μας διαθέτει μακρά και πλούσια εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικού. Έχουμε υλοποιήσει πλήθος έργων για πελάτες σε διάφορους κλάδους, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία, δημιουργείται η κατάλληλη ομάδα. Τα περισσότερα έργα υλοποιούνται με λύσεις λογισμικού ανοικτού κώδικα αλλά όπου απαιτείται έχει χρησιμοποιηθεί και εμπορικό λογισμικό.

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη και υλοποίηση CMS, προσφέροντας στους πελάτες μας εύχρηστα και ευέλικτα εργαλεία για τη διαχείριση του περιεχομένου τους. Διαθέτουμε εμπειρία σε δημοφιλή CMS, όπως Drupal και WordPress.

Open Source

Πιστεύουμε στη δύναμη του Open Source και στηρίζουμε ενεργά την κοινότητα Open Source. Χρησιμοποιούμε Open Source λογισμικό σε πολλά από τα έργα μας, προσφέροντας στους πελάτες μας λύσεις οικονομικά αποδοτικές και με μεγάλη ευελιξία.

Διαλειτουργικότητα

Γνωρίζουμε τη σημασία της διαλειτουργικότητας και διασφαλίζουμε ότι τα συστήματα που αναπτύσσουμε μπορούν να συνεργαστούν με άλλα συστήματα και εφαρμογές ενώ έχουμε υλοποιήσει λύσεις που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικού καταστήματος με ERP, e-shop με μηχανισμό παραγωγής κλειδιών λογισμικού (software license key systems) και εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων με πλατφόρμα ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης.

SSO (Single Sign-On)

Προσφέρουμε λύσεις SSO για την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση των χρηστών σε διάφορες εφαρμογές.

APIs

Αναπτύσσουμε ή διαλειτουργούμε με APIs που επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση των συστημάτων μας με άλλα συστήματα και εφαρμογές.

Identity Management

Διαθέτουμε εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων Identity Management για την ασφαλή διαχείριση των χρηστών και των δικαιωμάτων τους με έμφαση στα ανοιχτά πρότυπα (OIDF – OpenID Foundation) για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και πλατφορμών.

Στην Pontemedia, δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας λύσεις λογισμικού που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, προωθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας για να διασφαλίσουμε ότι η επιχείρησή σας είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.